Munkaügyi információk
A Munka Törvénykönyv legfrissebb változásai 2011. augusztus 1-én lépnek érvénybe, kivéve a
munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok, mert ezek 2011. december 1-étől hatályosak.

A főbb érintett területek:
(a területek nevére kattintva el tudja olvasni a részleteket.)
· Próbaidő
· Egyszerűsített foglalkoztatás
· Csúsztatás
· Újra munkába állás GYES, GYED után
· GYES, GYED idejére járó szabadság
· Szabadság pénzbeli megváltása
· Szabadság kiadása, ha az esedékesség éve lejárt
· Szabadság engedély (kiírótömb használata)
· Munkaerő-kölcsönzés
Tegye fel a Munka törvénykönyve változásokkal kapcsolatos kérdéseit a Munkaügyi Fórumban és
azonnal teljeskörű választ kap!

PRÓBAIDŐ

Munka törvénykönyve (Mt.) változás 2011. augusztus 1-től a próbaidő kapcsán:
Marad a 3 hónap maximális próbaidő mértéke 2011. augusztus 1. után is, amennyiben nincs kollektív
szerződésük és nem tudják belevenni azt, hogy megnövelik a próbaidő mértékét maximum 6 hónapra.
Tudta, hogy 3 hónap próbaidő nem egyenlő 90 nap próbaidővel?
Mert 91 - 92 nap is lehet, így érdemes a 90 nap próbaidő helyett 3 hónap próbaidőt kikötni a
munkaszerződésben.
Tegye fel a próbaidő változással kapcsolatos kérdéseit a Munkaügyi Fórumban és azonnal teljeskörű
választ kap!

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS

Amennyiben kitöltik az Egyszerűsített foglalkoztatási szerződést (Blanketta Szerződést), nem kell
munkaidő nyilvántartást (jelenléti ívet) vezetniük az egyszerűsített foglalkoztatottaknak (alkalmi
munkásoknak) 2011. augusztus 1-től.
e) amennyiben a felek írásban kötöttek munkaszerződést,...
Nem jár szabadság az egyszerűsített foglalkoztatottaknak 2011. augusztus 1-től.
„(3) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni az Mt.-nek a szabadság kiadására
vonatkozó 134. §-át.”
Bővült a mezőgazdasági idénymunka köre az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2011. augusztus
1-től:
„1. mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési ….
A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 2011. augusztus 1-től érvényes összes
változását ITT tudja elolvasni.
Tegye fel az egyszerűsített foglalkoztatás változásával kapcsolatos kérdéseit a Munkaügyi Fórumban
és azonnal teljeskörű választ kap!

CSÚSZTATÁS

Nagyon sok helyen alkalmazzák a “csúsztatást”, ami 2011. augusztus 1-ig jogszabályba ütköző
gyakorlat volt.
Ha a munkavállaló egyik nap többet dolgozott, akkor nem kaphatott helyette szabadidőt és ki kellett
fizetni túlóraként.
2011. augusztus 1-től a munkáltató előírhatja, hogy a pótlék (50%-os túlórapótlék) helyett szabadidőt
ad. Amennyiben a munkavállaló ma többet dolgozott pl: 2 órával, holnapután annyival később jön be
dolgozni vagy hamarabb hazamegy, nem kell túlórát fizetni.
Tegye fel a csúsztatás változásával kapcsolatos kérdéseit a Munkaügyi Fórumban és azonnal
teljeskörű választ kap!

ÚJRA MUNKÁBA ÁLLÁS GYES, GYED UTÁN

Nem volt szabályozva eddig, de a munkavállalónak egy hónappal előzetesen kellett volna bejelentenie
szándékát, hogy újra munkába szeretne állni a GYES vagy GYED lejárata után.
Ez a gyakorlatban úgy történt , hogy a munkavállaló megjelölt egy időpontot, amit a munkáltatónak el
kellett fogadni, ha akarta, ha nem.
Ez 2011. augusztus 1-től szabályozásra került, hogy a GYES vagy GYED-ről újra munkába álló
munkavállaló, ha a fizetés nélkül szabadság kezdetétől számított hat hónap elteltével kíván munkába
állni, a szándékát legalább 60 nappal előtte közölnie kell.
Ha a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság kezdetétől számított hat hónap letelte előtt kíván
munkába állni, a szándékát legalább 30 nappal előtte közölnie kell.
Tegye fel a GYES, GYED utáni újra munkába állás változásával kapcsolatos kérdéseit a Munkaügyi
Fórumban és azonnal teljeskörű választ kap!
GYES, GYED IDEJÉRE JÁRÓ SZABADSÁG
Bizonyára mindenki tudja, hogy a szülési szabadságot követően az anyukának minden gyereke után a
GYES vagy GYED első évére járt a szabadság.
Az egy éves szabadsággal érintett időszak 2011. augusztus 1-től fél évre (6 hónapra csökken) ez
sokkal kedvezőbb a munkáltatók terheit tekintve és talán több anyuka foglalkoztatását vállalják a
jövőben.
Tegye fel a GYES, GYED idejére járó szabadság változásával kapcsolatos kérdéseit a Munkaügyi
Fórumban és azonnal teljeskörű választ kap!

SZABADSÁG PÉNZBELI MEGVÁLTÁSA

A szabadság pénzbeli megváltása tilos!!!
De 2011. augusztus 1-től lehetőség van arra, hogy a GYES-ről, GYED-ről újra munkába álló
munkavállaló, a fél éves időszak(ok) ideje alatt felhalmozott szabadságát, a munkáltató kifizesse.
Ezen szabadságok pénzbeli megváltására írásos megállapodás kell készüljön a munkáltató és
munkavállaló között.
Nagyon fontos, hogy továbbra sem váltható meg pénzben az egyéb jogcímen felhalmozódott
szabadság.
Tegye fel a a szabadság pénzbeli megváltás változásával kapcsolatos kérdéseit a Munkaügyi
Fórumban és azonnal teljeskörű választ kap!

SZABADSÁG KIADÁSA, HA AZ ESEDÉKESSÉG ÉVE LETELT

A szabadságokat esedékességük évében ki kell adni!!!
A mai napig találkozom olyan illetőkkel, akik azt vallják, hogy következő év március 31-ig kiadhatók
az előző évi szabadságok.
Ez igaz a devecseri iszapkatasztrófa elhárítóira.
Ha a munkavállaló 183 napot meghaladó ideig van betegállományban vagy GYES-en, GYED-en, stb.
van, ha újra munkába áll 183 napon belül ki kell adni az előző évi szabadságait.
Ha 183 napnál kevesebb ideig van betegállományban, akkor a munkába állást követő 30 napon belül
kell kiadni az előző évi szabadságait.
Tegye fel az esedékesség éve letelte utáni szabadság kiadás változásával kapcsolatos kérdéseit a
Munkaügyi Fórumban és azonnal teljeskörű választ kap!

SZABADSÁG ENGEDÉLY

A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésének megfelelően lehet kiadni!!!
Ezért kell vezetni a szabadság engedély tömböt, DE lehet helyettesíteni azzal, hogy:
- a munkavállaló ír egy pár sort hogy el szeretne menni szabadságra,
- küld egy e-mailt,
- van egy más formanyomtatványuk szabadság engedélyezés céljára.
Az a lényeg, hogy legyen írásban és lefűzve a szabadság engedély.
A jövőben is a szabadság engedély vezetését javaslom, hacsak nem tud kiadni legalább 14 összefüggő
naptári nap távollétet biztosító szabadságot.
Lefordítva munkáltatói nyelvre, azt jelenti hogy legalább 10 nap szabadságot kell kiadni egyhuzamban
+ 4 napot a heti pihenőnapok közül.
Tegye fel a szabadság engedély változásokkal kapcsolatos kérdéseit a Munkaügyi Fórumban és
azonnal teljeskörű választ kap!

MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS

Maximalizálták egy munkavállaló kölcsönzési idejét. Egy munkavállalót maximum 5 évig lehet
kölcsönözni. Utána a munkavállaló a kölcsönbevevő alkalmazásában tudja folytatni munkaviszonyát.
Amennyiben a kölcsönbevevő meg kívánja tartani a kölcsönbevett munkavállalót és saját maga
alkalmazza a továbbiakban, valamint a kölcsönbeadóval kötött megállapodásban szabályozták a
közvetítési díjat, akkor a kölcsönbevevőtől közvetítési díjazásra jogosult a kölcsönbeadó.
Tegye fel a munkaerő-kölcsönzés változásokkal kapcsolatos kérdéseit a Munkaügyi Fórumban és
azonnal teljeskörű választ kap!

Erzse Tibor
munkaügyi szakértő, tanácsadó
www.munkaugyiforum.hu