Összefoglaló 2015.01.21.
2015. április 9-én, csütörtökön a  Nemzetgazdasági Minisztériumban szakértői konzultációt tartottak a GINOP források sikeres felhasználásának feltételeiről.

A HÉTFA Kutatóintézet a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából azt vizsgálja, mennyire felkészült a gazdaság és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) vissza nem térítendő forrásainak sikeres felhasználására, illetve milyen lépések segítenék, hogy a támogatások minél gördülékenyebben jussanak el a gazdaságba.

A munka a releváns dokumentumok elemzése mellett a téma szakértőivel folytatott konzultációkra, vállalkozói mélyinterjúkra és kérdőíves vizsgálatra, illetve a vállalkozások statisztikai adatainak elemzésére épült.

A műhely célja az volt, hogy  összegezze a vizsgálat eredményeit és  megvitassa a legfontosabb tanulságokat.
 
Vitaindítót tartottak:
 
·  Fukker Gabriella, főosztályvezető, Gazdaságtervezési Főosztály, Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság, Nemzetgazdasági Minisztérium
·  Szepesi Balázs, stratégiai igazgató, HÉTFA Kutatóintézet
 
A konzultáción Szepesi Balázs ismertette a vizsgálat eddigi elemzése során levonható konklúziókat. Az elemzési munkák még nem fejeződtek be, jövő héten készül el a végleges verzió.
Elmondta, hogy kitűzött gazdaságpolitikai cél, hogy a források a lehető leghatékonyabban eljussanak az ügyfelekhez és minőségi abszorció valósuljon meg.
Ebből következően fő kérdéskörként merült  fel, hogy milyen tényezők befolyásolják a sikeres abszorciót KKV-k esetében:
1.      Milyen pályázatokra folyósítanak pénzeket, mennyire érzik ezeket a pályázatokat magukénak a KKV-k
2.      KKV-k esetében fontos és sokszor döntő kérdés egy pályázat során az önerő, milyen hitelhez jutási lehetőségeik vannak, hogy milyen módon tudják biztosítani az önerőt
3.      Elszámolható költségek köre: kellene e módosítani rajta, jó e az ahogy jelenleg van
4.      Mennyire számítható előre, hogy mikor mire lesz pénz, milyen pályázatok kerülnek kiírásra
A elemzés során megállapították, hogy a KKV-k az intézményrendszer működését, a pályázati folyamatokkal járó adminisztrációs procedúrát már megszokták, nem rettenti el őket a pályázástól. Ezzel a kijelentésükkel a jelenlévők közül többen nem értettek egyet.
Ami problémát jelenthet számukra a Brüsszel által kötelezően előírt 3 árajánlat bekérése. Ezzel a jelenlévők is egyetértettek, illetve abban is, hogy meg kell próbálni ezen változtatni.
Vizsgálták a pályázati részvételt befolyásoló tényezőket, hogyan lehetne szélesíteni a bevonható cégek körét:
-          feldolgozó cégek bevonása
-          termelő szektorhoz közvetlenül kapcsolódó láncszemek bevonása
-          K+F és informatika területén, hogyan lehetne kisebb cégeket is bevonni a pályázati lehetőségekbe
-          olyan párhuzamosan futó pályázatok kialakítása, mely az ügyfél számára kombinálható
Az elemzés ismertetése után mindenkinek lehetőséget biztosítottak, hogy kérdéseiket, észrevételeiket feltegyék, javaslatokkal álljanak elő, ami beépíthető majd a vizsgálat eredményeibe. Amivel a jelenlévők közül többen nem értettek egyet, hogy szerintük az adminisztrációs terheket sokkal inkább csökkenteni kellene. Fontosnak tartják az ágazati fókusz minél nagyobb mértékben történő bővítését. Az önerő megteremtéséhez szükséges hitelhez jutási lehetőségeket bővíteni kellene, mert sokszor egy pályázás során ez a legnagyobb akadály egy KKV számára. Csökkenteni kellene az ügyintézési határidőt.